Lập trình viên và vấn đề cân bằng cuộc sống?

Mình có quen biết vài người, mà theo như họ quan điểm: bọn học IT (hoặc lập trình viên - Dev) là những người khá kì dị, thật lòng mà nói thì cũng kì dị thật, bản thân mình là Dev mà đôi khi mình còn thấy bọn IT kì dị nữa là. Họ nói rằng: …

Continue reading Lập trình viên và vấn đề cân bằng cuộc sống?