[Code sao cho chuẩn] – Bài 2: đặt tên biến, việc đơn giản nhưng bạn đã làm đúng?

          Chúng ta nên đặt tên biến như thế nào? Thoạt nhìn thì đây có vẻ như là một vấn đề hết sức đơn giản chúng ta không cần phải bận tâm tới, có nhiều người coi việc này dễ tới mức chúc ta không cần phải tốn công sức nói về …

Continue reading [Code sao cho chuẩn] – Bài 2: đặt tên biến, việc đơn giản nhưng bạn đã làm đúng?