[Code sao cho chuẩn] Bài 3 – Bàn về comment code, bao giờ dừng tranh luận?

         Vấn đề comment code là có lẽ là một trong những vấn đề gây tranh cãi dai dẳng nhất trong giới lập trình. Thuở còn đi học, có lẽ ai trong chúng ta đều nghe thầy giáo dạy bảo hãy comment code đầy đủ, và có lẽ bản thân nhiều người …

Continue reading [Code sao cho chuẩn] Bài 3 – Bàn về comment code, bao giờ dừng tranh luận?