[Code sao cho chuẩn] Bài 3 – Bàn về comment code.

Có nên viết comment code hay không có lẽ là một trong những vấn đề gây tranh cãi dai dẳng nhất trong giới lập trình. Thuở còn đi học, mình hay nghe thầy giáo dạy rằng nên comment code đầy đủ, và có lẽ nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng sau này …

Continue reading [Code sao cho chuẩn] Bài 3 – Bàn về comment code.